Family book of Maria Margareta Faulwasser

Spouses